-49%
2.300.000
-31%

Chậu rửa đặt trên bàn

Chậu rửa mặt bán âm bầu dục Tokoshi

2.700.000
-38%

Chậu rửa đặt trên bàn

Chậu rửa mặt bán âm tròn Tokoshi

2.500.000
-21%
1.550.000
-13%
1.659.000
-30%
2.450.000
-28%

Chậu rửa đặt trên bàn

Chậu rửa mặt Lavabo dương bàn

1.800.000
-31%
2.500.000
-39%
2.200.000
-36%
1.850.000