-49%
2.300.000
-31%

Chậu rửa đặt trên bàn

Chậu rửa mặt bán âm bầu dục Tokoshi

2.700.000
-38%

Chậu rửa đặt trên bàn

Chậu rửa mặt bán âm tròn Tokoshi

2.500.000
-36%
1.850.000