Gương nhà tắm phôi Bỉ, Gương nhà tắm kích thước 45x60cm