BỘ COMBO ƯU ĐÃI


BỒN CẦU

Bồn cầu một khối

MS914T8

8.808.000

Bồn cầu một khối

MS914RT8

8.808.000

Bồn cầu một khối

MS914E2

9.448.000

Bồn cầu một khối

MS914CW12

25.008.000

Bồn cầu một khối

MS905W7

16.344.000

Bồn cầu một khối

MS905W4

28.664.000

Bồn cầu một khối

MS905T8

7.896.000

Bồn cầu hai khối

MS366W11

36.144.000

Bồn cầu hai khối

CW811PJWS/SW811JPW/F/TX215C

13.872.000

Bồn cầu hai khối

CW811PJWS/SW811JPW/F/THX919

14.464.000

Bồn cầu hai khối

CW190K/SW190K

1.359.200

Bồn cầu hai khối

CS986GW11

22.064.000

Bồn cầu hai khối

CS986GT8

6.056.000

Bồn cầu hai khối

CS986GT3

5.648.000

Bồn cầu hai khối

CS986GT2

6.056.000

CHẬU RỬA

Chậu rửa treo tường

LW815CJW/F

2.784.000

Chậu rửa treo tường

LW103JT1

5.384.000

Chậu rửa treo tường

LT240CS

824.000

Chậu rửa treo tường

LT236CS

968.000

Chậu rửa treo tường

LT210CTR

800.000
646.000
1.140.000

Chậu rửa đặt trên bàn

PJS07WE#MW

16.720.000

Chậu rửa đặt trên bàn

PJS07WE#GW

16.720.000

Chậu rửa đặt trên bàn

PJS06WE#GW

16.720.000

Chậu rửa đặt trên bàn

PJS05WE#MW

16.720.000

Chậu rửa đặt trên bàn

PJS05WE#GW

16.720.000

Chậu rửa đặt trên bàn

PJS03WE#MW

16.000.000

Chậu rửa đặt trên bàn

PJS03WE#GW

16.000.000

Chậu rửa đặt trên bàn

PJS02WE#GW

16.000.000

Chậu rửa treo tường

LW815CJW/F

2.784.000

Chậu rửa treo tường

LW103JT1

5.384.000

Chậu rửa treo tường

LT240CS

824.000

Chậu rửa treo tường

LT236CS

968.000

Chậu rửa treo tường

LT210CTR

800.000
646.000
1.140.000

Chậu rửa đặt âm bàn

LT764

2.008.000

Chậu rửa đặt âm bàn

LT520T

2.136.000

Chậu rửa đặt âm bàn

Chậu Rửa Toto LT765

2.008.000

Chậu rửa bán âm bàn

LW824CJW/F

2.472.000

Chậu rửa bán âm bàn

LW647CJWF

3.176.000

Chậu rửa bán âm bàn

LW647CJW/F

3.176.000

Chậu rửa bán âm bàn

LW646JW/F

3.248.000

SEN VÒI

Bát sen

TX491SQN

8.352.000

Bát sen

TX491SN

4.504.000

Bát sen

TX488SZ

4.840.000

Bát sen

TX472SQN

5.760.000

Bát sen

TX472SEV2N

3.840.000

Bộ vòi đặt sàn

TX445SECMV3

15.216.000

Bộ vòi đặt sàn

TBP01301A#BN/TBN01105B

80.528.000

Bộ vòi đặt sàn

DM359CF

38.000.000

Bộ vòi đặt sàn

DM324CF

50.304.000

Bộ vòi đặt sàn

DM209CF#PG

55.672.000

Bộ vòi đặt sàn

DM209CF

51.224.000

Bộ vòi đặt sàn

DM209ACF#PG

64.000.000

PHỤ KIỆN

Chưa phân loại

WH035D

8.152.000

Chưa phân loại

TX301BG

6.416.000

Chưa phân loại

TX496SRSN

9.976.000
155.000
190.000

Phụ kiện

Van vặn khóa LF-3K

551.000
200.000
542.000

COMBO VÒI CHẬU+ SEN TẮM